Wat heeft TGI u te bieden?

TGI biedt een waardengedreven en systemische kijk op leren en ontwikkelen en vertaalt dit in een samenhangend geheel van richtlijnen en handelingsprincipes. Dit betekent dat TGI rijk en veelzijdig is en dat de toepassingsmogelijkheden niet onder één noemer te vatten zijn. In essentie is TGI zowel een leiderschapsmodel als een concrete methode om te interveniëren in leer- en samenwerkingsprocessen.

TGI als methode om te interveniëren in leer- en samenwerkingsprocessen (voor trainers, docenten, coaches, supervisors, organisatie-adviseurs, ...)

TGI als leiderschapsmodel (voor leidinggevenden uit zowel de profit als de non-profit sector)