Opleiders en Medewerkers

Katrien Boone

Naast haar engagement bij Balans Gent als opleider en supervisor in de leiderschaps-opleidingen, is Katrien zelfstandig trainer en coach. Als internationaal erkend TGI opleider heeft ze speciale aandacht voor het stimuleren van interactieprocessen en het opnieuw creëren van verbinding op organisatie- of teamniveau. Diepgaand zelf veranderen en anderen individueel of in groep op het spoor van hun unieke ontwikkeling zetten, ziet ze als een uitdaging, waarin TGI ondersteuning biedt.

+32(0)472 252 357 mail

Wim Stevens

...Naast opleider in TGI is Wim actief als teamcoach en begeleider van organisatieverandering. Zijn bijzondere interesse gaat uit naar leiderschapsontwikkeling en naar de samenhang tussen groepsdynamica en duurzame veranderingsprocessen. Wim verbindt in zijn aanpak een groot invoelingsvermogen met het vermogen om de essentie te benoemen van datgene wat er in een bepaalde situatie werkelijk toe doet. Wim: ‘Ik vind het bijzonder om in interactie met mijn klanten en opdrachtgevers telkens weer te ontdekken dat TGI effectief houvast biedt om onze beleving van de werkelijkheid in kaart te brengen en te kijken wat er dan nodig is’.

+32 (0)476 48 92 00 mail

Bea Vercruysse

Bea heeft bijna 30 jaar ervaring opgedaan in de geestelijke gezondheidszorg in Brussel als leidinggevende en als systeemtherapeute.
Ze werkt nu als systeemtherapeute en coach in haar eigen praktijk voor persoonlijke en professionele ontwikkeling en in een groepspraktijk.
Als erkend internationaal TGI opleider geeft ze opleiding in TGI en Generatief Leiderschap.
Bea maakt makkelijk contact met de onderstroom van grote menselijke thema’s en kan de ruimte creëren waar mensen in dialoog gaan. Ze geeft veel aandacht aan de intensiteit van relaties waardoor de kwaliteit van leven kan verhogen. Hier in het bijzonder helpt het gedachtegoed van TGI en Generatief Leiderschap. We denken dan aan in interactie gaan met thema’s, het aanspreken van persoonlijk leiderschap en leiding nemen vanuit “de bedoeling”.

+32 (0)468 11 38 36

Marc Verschueren

Marc werkt als praktijk georiënteerd docent in het departement Sociaal-Agogisch Werk aan de Karel de Grote-Hogeschool te Antwerpen. Hij is sterk betrokken bij de vernieuwing van een leerkrachtig en zelfverantwoordelijk opleidingsconcept. Naast zijn TGI opleiderschap is hij ook opgeleid in cliëntcentered therapie en procesbegeleiding. Hij werkte therapeutisch in de geestelijke gezondheidszorg, leidinggevend en coachend in het jeugd- en welzijnswerk met uitdagende doelgroepen. Voor hem is TGI de hefboom om elke "opgave" creatief aan te pakken, zodat de taak vervuld wordt en mensen zich emotioneel en cognitief ontwikkelen in verbinding met anderen.

+32 (0)474 662 417 mail