Opleiders en Medewerkers

Katrien Boone

Naast haar supervisor- en opleiderschap in Artevelde-Balans Gent in de opleidingen 'Leiderschap', is Katrien zelfstandig trainer en coach. Als erkend TGI opleider heeft ze speciale aandacht voor het stimuleren van het persoonlijk en professioneel ontwikkelingsproces van de deelnemers, zodat die groeien in 'Eigen Leiderschap'. Daarnaast is Katrien nieuwsgierig naar hoe interactieprocessen (opnieuw) verbinding kunnen creëren op organisatie- of teamniveau. Zelf diepgaand en ethisch veranderen en anderen op het spoor van hun unieke ontwikkeling zetten, ziet ze als een uitdaging, waarin TGI ondersteuning biedt.

+32(0)472 252 357 mail

Wim Stevens

...Naast opleider in TGI is Wim actief als teamcoach en begeleider van organisatieverandering. Zijn bijzondere interesse gaat uit naar leiderschapsontwikkeling en naar de samenhang tussen groepsdynamica en duurzame veranderingsprocessen. Wim verbindt in zijn aanpak een groot invoelings- vermogen met het vermogen om de essentie te benoemen van datgene wat er in een bepaalde situatie werkelijk toe doet. Wim: "Ik vind het bijzonder om in interactie met mijn klanten en opdrachtgevers telkens weer te ontdekken dat TGI effectief houvast biedt om onze beleving van de werkelijkheid in kaart te brengen en te kijken wat er dan nodig is".

+32 (0)476 48 92 00 mail

Bea Vercruysse

Bea stuurde verschillende jaren teams aan in de geestelijke gezondheidszorg, Brussel. Ze werkt nu parttime als systeemtherapeute. Als erkend internationaal TGI opleider geeft ze opleiding in TGI en Generatief Leiderschap. Ze is consultant en coach in persoonlijke en professionele ontwikkelingstrajecten. Bea maakt gemakkelijk contact met de onderstroom van grote menselijke thema's. Ze brengt bij de mensen een heuristiek op gang die ze wil inzetten om hun eigen leiderschapskwaliteiten te kunnen aanboren.

+32 (0)468 11 38 36 mail

Marc Verschueren

Marc werkte als docent, supervisor en coördinator in het departement Sociaal-Agogisch Werk aan de Karel De Grote-Hogeschool - Antwerpen. Naast zijn TGI-opleiderschap is hij ook opgeleid in cliënt-centered therapie en procesbegeleiding. Hij werkte in de geestelijke gezondheidzorg en het jeugd(welzijns)werk waar hij o.a. leidinggevende functies vervulde. Marc is geboeid door de bijdrage van TGI in het ontwikkelen van multidisciplinair onderwijs in de 21ste eeuw: de uitbouw van krachtige leeromgevingen door samenwerkende docententeams die het eigenaarschap van studenten over hun eigen leerproces duurzaam activeren.

+32 (0)474 662 417 mail


Marleen Vanderberghe

Marleen werkt hoofdzakelijk met teams en organisaties om conflicten uit te klaren, tot meer gedeelde verantwoordelijkheid te komen, moeilijke en moedige thema’s met elkaar op te nemen, missie aan te scherpen,... Ook al zijn medewerkers in die teams zelf niet opgeleid in TGI, toch vindt Marleen taal om hen te inspireren vanuit het TGI gedachtegoed de gewenste ontwikkeling op gang te brengen. Marleen is opgeleid als maatschappelijk werker en socioloog en volgde erna vele opleidingen waaronder Neuro Linguïstisch Programmeren (erkend trainer NLP), mediation met specialisatie Sociale Bemiddeling (Mediv), Stress- en Burn-out coach en uiteraard Themagecentreerde Interactie.

+32 (0)484 23 78 67 mail