Opleiding en bijscholing

TGI-opleidingstrajecten

Basisopleiding TGI

Wil je in Themagecentreerde Interactie opgeleid worden, dan kan je dit doen op je eigen tempo. Je kan de TGI cursussen en trainingen zinvol inpassen in de internationaal erkende opleidingstrajecten. Het Internationale samenwerkingsverband Ruth Cohn Institute International maakt een onderscheid tussen de basisopleiding (certificaat), de vervolgopleiding (diploma) en de gradueringsroute die leidt tot opleidingsbevoegdheid. Het garandeert ook de kwaliteit. Het aanbod van de School voor TGI past in deze internationale TGI-opleidingstrajecten.

Wie geïnteresseerd is in deze opleiding maakt eerst kennis met TGI via een cursus of een training. Een gesprek met één van de opleiders helpt daarna om je te oriënteren op jouw leerdoelen en de certificaatsroute. Deze basisroute wordt afgerond met een unieke en persoonlijke feedback.

Voor meer informatie, neem contact op met:

Marleen Vandenberghe (marleen.vdberghe@schoolvoortgi.be) +32 484 23 78 67

Katrien Boone (katrien.boone@schoolvoortgi.be) +32 9 228 13 75

Wim Stevens (wim.stevens@schoolvoortgi.be) +32 476 48 92 00

Marc Verschueren (marc.verschueren@schoolvoortgi.be) +32 474 66 24 17


Cursussen van de School voor TGI komen in aanmerking voor ‘kmo subsidies’ en zijn erkend door de Vlaamse overheid voor Vlaams Opleidingsverlof (vov).

Bijscholingen


Inspiratiedag 2025 wordt binnenkort aangekondigd
Themacursussen


'TGI, hét ambacht om teams en groepen te begeleiden

In deze introductiecursus maak je kennis met de waardengebonden methode van themagecentreerde interactie. Je krijgt inzicht in de ethische uitgangspunten van de methode. Je leert werken met thema's en ontdekken hoe thema's het proces mee leiden en sturen. Je ervaart hoe TGI het eigen leiderschap en participerend leiderschap bevordert van elke deelnemer in de groep.Meer info Inschrijven


Spanningen als springplank - omgaan met weerstand vanuit TGI

Wil je mee verkennen hoe je weerstand kan ombuigen tot productieve energie in groepsprocessen ? Je onderzoekt waar weerstand voor staat, waar de kans op verandering ligt. We leren samen om storingen te verwelkomen en op tafel te leggen als thema. Werken met thema's is een manier om ieders participerend leiderschap te activeren. We zorgen voor een evenwicht tussen input van methodische handvatten en eigen praktijkervaring van de deelnemers. Bij voorkeur heb je eerder al een TGI cursus gevolgd.

Meer info Inschrijven


Mijn dagelijks werk onder de loep. Supervisie met TGI      2 groepen

Wil je TGI meer eigen maken en in je dagelijkse (werk)praktijk integreren ? Dat kan in deze cyclus van vijf supervisiedagen, samen met anderen en al lerend van elkaar. We staan met TGI-bril stil bij onze eigen beroepspraktijk, en hanteren hiervoor het vierfactoren model als onderzoeksinstrument. We werken in een veilige sfeer van collegiale steun, waardoor elke deelnemer groeit door en met elkaar.

Meer info     Inschrijven groep 1    Inschrijven groep 2


Omgaan met heerlijk lastige mensen (ism Balans-Artevelde)

Iedereen wordt geconfronteerd met mensen waarmee het moeilijker gaat om vlot te communiceren: een teamlid, een klant, een patiënt, een leiding-gevende … We irriteren ons, voelen ons onvrij, hebben oordelen, schieten in verwijten of haken af. En toch…wat als deze mensen op ons pad zijn gekomen om ons iets te leren?

Download de folder Inschrijven


Verborgen teamdynamieken op tafel (ism Balans-Artevelde)

Teams en groepen competenter leiden door groepsfenomenen te herkennen en erop te sturen Je leert om moeilijke situaties in teams en groepen beter te begrijpen, om over meer kapstokken en handvaten te beschikken om ‘onderwatercultuur’ vlugger te leren kennen en herkennen en om het team of de groep bewust weer op het spoor van vertrouwen en verantwoordelijke samenwerking krijgen.

Download de folder Inschrijven


Hou-vast in leiderschap - balanceren tussen sturen en zelf-sturen (ism Balans-Artevelde)

Intro in themagecentreerde interactie, een methode om volwaardig met teams en groepen te werken. TGI zet in op waardevolle interacties in teams en spreekt het leiderschap van elke deelnemer aan. Je krijgt inzicht in het TGI-systeem, hoe je kan leiding geven aan jezefl en aan je medewerkers. We leren werken met levende thema's, en ontdekken hoe het thema participerend leiderschap bevordert. In het programma wisselen theorie, oefening ervaring en reflectie elkaar af.

Download de folder Inschrijven


De kracht van het thema in bijeenkomsten (ism De Onderstroom)

Vergaderingen en coaching gesprekken lijken niet altijd te gaan over wat zou moeten. We vermijden spanningen; wat werkelijk van belang is komt soms pas achteraf naar boven. Er is heldere waarneming en moed nodig om te benoemen wat aan de orde is. Daarbij kan het zoeken naar een gepast thema helpen. Themagecentreerde interactie biedt met en eenvoudig maar alomvattend model van vier factoren inzicht en dieptezicht in wat werkelijk leeft. In deze crusus leer je met die integrale blik kijken. We oefenen onze intuïtie en waarneming, we formuleren het thema zo, dat ze verbindend werken. We helpen elkaar in het ontwikkelen van ons eigen leiderschap, om moedige gesprekken te voeren.

Meer info en inschrijven