Opleiding en bijscholing

TGI-opleidingstrajecten

Basisopleiding TGI 2023-24

De School voor TGI biedt een nieuwe basisopleiding aan. In een nieuw kleedje en compacter. En even diepgaand. De opleiding zal starten in september 2023 en loopt tot april 2024. In de folder vind je alles over het programma en de opleidingsdata. De opleiding wordt afgerond met een unieke en persoonlijke feedback, en leidt tot een TGI certificaat, erkend door RCI internationaal. Deze opleiding geeft recht op kmo subsidies en is erkend door de Vlaamse overheid voor Vlaams Opleidingsverlof (vov).

Voor meer informatie, neem contact op met:

Marleen Vandenberghe (marleen.vdberghe@schoolvoortgi.be) +32 484 23 78 67

Katrien Boone (katrien.boone@schoolvoortgi.be) +32 9 228 13 75

Wim Stevens (wim.stevens@schoolvoortgi.be) +32 476 48 92 00

Marc Verschueren (marc.verschueren@schoolvoortgi.be) +32 474 66 24 17


Wil je een TGI opleiding volgen, dan kan je korte TGI modules zinvol inpassen in internationaal erkende opleidingstrajecten. Het Internationale samenwerkingsverband Ruth Cohn Institute International maakt een onderscheid tussen de basisopleiding (certificaat), de vervolgopleiding (diploma) en de gradueringsroute die leidt tot opleidingsbevoegdheid.

De cursussen van de School voor TGI vzw passen in TGI-opleidingstrajecten die elders in Europa gevolgd worden. Wie geïnteresseerd is in deze opleiding volgt eerst een introductiemodule zoals een Kennismakingsweekend, een Basismethodecursus of het Generatief Leiderschap Programma


Download de folderThemacursussen


Doe ik wat ik wil ? (ontwikkelingsgerichte TGI opleiding)

Kiezen als competentie vraagt bewustwording van mijn eigen WILLEN en hoe ik de REALITEIT waarneem. In deze residentiële cursus willen we vanuit TGI ervaren en kijken, wikken en wegen, dilemma's oplossen, spelen en creëren, zelfsturing en eigen leiderschap verhogen, bezinnen, de verbinding met jezelf en je werk- en leefomgeving versterken.

Download de folder


De kracht van een team. Aanboren van eigen leiderschap met TGI

Eigen leiderschap is een begrip uit de Themagecentreerde Interactie. TGI biedt een kader en methodische handvaten om systematisch te sturen op meer (gedeelde) verantwoordelijkheid en inbreng van alle medewerkers. Een team dat goed samenwerkt, dat floreert, dat krachtig is, dat willen we allemaal. In deze opleiding leer je als teamleider participerend leiden, en daarin een dynamische balans vinden tussen 'te veel overnemen' en 'te ver op afstand blijven'.

Download de folder


Mijn dagelijks werk onder de loep. Supervisie met TGI

Wil je TGI meer eigen maken en in je dagelijkse (werk)praktijk integreren ? Dat kan in deze cyclus van vijf supervisiedagen, samen met anderen en al lerend van elkaar. We staan met TGI-bril stil bij onze eigen beroepspraktijk, en hanteren hiervoor het vierfactoren model als onderzoeksinstrument. We werken in een veilige sfeer van collegiale steun, waardoor elke deelnemer groeit door en met elkaar.

Download de folder


Ethisch leiderschap is effectief leiderschap (ism Balans-Artevelde)

Introductie in de waarde-gebonden methode Themagecentreerde Interactie. TGI verbindt vier factoren met elkaar. Je leert met groepen te werken, ondersteund door een geheel van waarden en mogelijkheden om goed te handelen.

Download de folder


Omgaan met heerlijk lastige mensen (ism Balans-Artevelde)

Iedereen wordt geconfronteerd met mensen waarmee het moeilijker gaat om vlot te communiceren. Een teamlid, klant, patiënt, leiden.

Download de folder