Opleiding en bijscholing

TGI-opleidingstrajecten

Basisopleiding TGI

Wil je in Themagecentreerde Interactie opgeleid worden, dan kan je dit doen op je eigen tempo. Je kan de TGI cursussen en trainingen zinvol inpassen in de internationaal erkende opleidingstrajecten. Het Internationale samenwerkingsverband Ruth Cohn Institute International maakt een onderscheid tussen de basisopleiding (certificaat), de vervolgopleiding (diploma) en de gradueringsroute die leidt tot opleidingsbevoegdheid. Het garandeert ook de kwaliteit. Het aanbod van de School voor TGI past in deze internationale TGI-opleidingstrajecten.

Wie geïnteresseerd is in deze opleiding maakt eerst kennis met TGI via een cursus of een training. Een gesprek met één van de opleiders helpt daarna om je te oriënteren op jouw leerdoelen en de certificaatsroute. Deze basisroute wordt afgerond met een unieke en persoonlijke feedback.

Voor meer informatie, neem contact op met:

Marleen Vandenberghe (marleen.vdberghe@schoolvoortgi.be) +32 484 23 78 67

Katrien Boone (katrien.boone@schoolvoortgi.be) +32 9 228 13 75

Wim Stevens (wim.stevens@schoolvoortgi.be) +32 476 48 92 00

Marc Verschueren (marc.verschueren@schoolvoortgi.be) +32 474 66 24 17


Cursussen van de School voor TGI komen in aanmerking voor ‘kmo subsidies’ en zijn erkend door de Vlaamse overheid voor Vlaams Opleidingsverlof (vov).

Bijscholingen


Inspiratiedag 17 mei 2024 - Gent - Save the date!Themacursussen


Leren werken met thema's: "Breng focus in je samenkomst"

Een therapiesessie of teambijeenkomst verloopt een stuk levendiger eens je een goed thema hebt. Coaching, opleiding of overleg worden effectiever, doordat iedereen zich betrokken voelt. Het zoeken naar een gepast thema kan bij conflictescalatie en conflictvermijding een belangrijk kompas zijn om verschillen, kwetsuren en behoeftes bespreekbaar te maken, zowel in organisaties en teams als in persoonlijke relaties. De verschillen worden zichtbaar en worden ingezet om tot andere niveaus van functioneren en/of besluitvorming te komen, waardoor transformatie mogelijk wordt. In 2 dagen (5 en 6 februari 2024) oefenen we om in soms warrige gesprekken toch dat thema te vinden dat focus geeft en verandering brengt. We leren het verschil tussen een neutraal gespreksonderwerp en de appellerende werking van levende thema’s.

Info en inschrijven: https://www.deonderstroom.be/aanbod/open-aanbod/leren-werken-met-thema-s

De kracht van een team. Aanboren van eigen leiderschap met TGI

Eigen leiderschap is een begrip uit de Themagecentreerde Interactie. TGI biedt een kader en methodische handvaten om systematisch te sturen op meer (gedeelde) verantwoordelijkheid en inbreng van alle medewerkers. Een team dat goed samenwerkt, dat floreert, dat krachtig is, dat willen we allemaal. In deze opleiding leer je als teamleider participerend leiden, en daarin een dynamische balans vinden tussen 'te veel overnemen' en 'te ver op afstand blijven'.

Meer info Inschrijven


Mijn dagelijks werk onder de loep. Supervisie met TGI      Groep 1 volzet - nog plaats in groep 2

Wil je TGI meer eigen maken en in je dagelijkse (werk)praktijk integreren ? Dat kan in deze cyclus van vijf supervisiedagen, samen met anderen en al lerend van elkaar. We staan met TGI-bril stil bij onze eigen beroepspraktijk, en hanteren hiervoor het vierfactoren model als onderzoeksinstrument. We werken in een veilige sfeer van collegiale steun, waardoor elke deelnemer groeit door en met elkaar.

Download de folder groep 1     Download de folder groep 2


Omgaan met heerlijk lastige mensen (ism Balans-Artevelde)

Iedereen wordt geconfronteerd met mensen waarmee het moeilijker gaat om vlot te communiceren: een teamlid, een klant, een patiënt, een leiding-gevende … We irriteren ons, voelen ons onvrij, hebben oordelen, schieten in verwijten of haken af. En toch…wat als deze mensen op ons pad zijn gekomen om ons iets te leren?

Download de folder Inschrijven


Verborgen teamdynamieken op tafel

Teams en groepen competenter leiden door groepsfenomenen te herkennen en erop te sturen Je leert om moeilijke situaties in teams en groepen beter te begrijpen, om over meer kapstokken en handvaten te beschikken om ‘onderwatercultuur’ vlugger te leren kennen en herkennen en om het team of de groep bewust weer op het spoor van vertrouwen en verantwoordelijke samenwerking krijgen.

Download de folder Inschrijven


Ethisch leiderschap is effectief leiderschap (ism Balans-Artevelde)

Introductie in de waarde-gebonden methode Themagecentreerde Interactie. TGI verbindt vier factoren met elkaar. Je leert met groepen te werken, ondersteund door een geheel van waarden en mogelijkheden om goed te handelen.

Download de folder Inschrijven


Doe ik wat ik wil ? (ontwikkelingsgerichte TGI opleiding)     UITGESTELD tot voorjaar '24

Kiezen als competentie vraagt bewustwording van mijn eigen WILLEN en hoe ik de REALITEIT waarneem. In deze residentiële cursus willen we vanuit TGI ervaren en kijken, wikken en wegen, dilemma's oplossen, spelen en creëren, zelfsturing en eigen leiderschap verhogen, bezinnen, de verbinding met jezelf en je werk- en leefomgeving versterken.

Download de folder