TGI als leiderschapsmodel

In een tijd van diepgaande economische en ecologische crisis, biedt TGI je als leidinggevende handvaten om vanuit de bedrijfseigen visie en missie creatief leiderschap neer te zetten.

Het leiderschapsmodel van TGI legt de nadruk op het bevorderen van zelfsturing (het IK), resultaatgerichtheid (de TAAK), omgevingsbewustzijn (de CONTEXT) en samenwerkingsgerichtheid (het WIJ).

Het bijzondere van TGI is dat het een leidinggevende leert om aandacht te besteden aan deze vier componenten in hun onderlinge samenhang. Dit is uitermate belangrijk gezien elke vorm van eigentijds leiderschap verwijst naar de kunst en de kunde om deze vier componenten met elkaar te verzoenen en te verbinden.

TGI biedt houvast om zichzelf en anderen te leiden in de complexe en steeds veranderende werkelijkheid. Moderne opvattingen over leiderschap in organisaties zijn zonder meer compatibel met het TGI-leiderschapsconcept. Belangrijke evoluties in dit verband zijn de toepassingen en doorontwikkelingen van TGI in het concept van Living Learning Organizations en Generatief leiderschap.

De ethische invalshoek van TGI is uniek en geeft de mogelijkheid je professioneel én persoonlijk staande te houden als leidinggevende in deze turbulente tijden. TGI heeft de bedoeling je te helpen bij de ontwikkeling van je persoonlijk leiderschap, waardoor je voeling houdt met je eigen waarden en drijfveren én tegelijkertijd ook leiderschap en verantwoordelijkheid kan genereren bij je medewerkers en teamleden.De invloed van TGI op mij en mijn werk is de laatste jaren enkel toegenomen. TGI is voor mij een soort kompas in mijn werk waarmee ik mezelf weet te leiden maar waarmee ik ook teams/groepen weet te leiden. Het bijzondere van TGI is voor mij dat het veel meer is dan een methodisch instrument. Het gaat op zoek naar belangrijke waarden en normen in het leven en in je werk om van daaruit weloverwogen beslissingen te nemen en te ontwikkelen in wie je bent als mens en als leidinggevende. Het bewandelen van een intensief ontwikkelingsproces met jezelf zorgt ervoor dat je steviger in je schoenen komt te staan maar dat je ook op een authentieke manier in verbinding gaat met de ander, de taak en de context.
Thijs Van Lier,Beschut Wonen Antwerpen