Privacybeleid van de School voor TGI

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens?


De School voor TGI vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij gebruiken de persoonsgegevens van klanten en iedereen die zich aanmeldt uitsluitend in overeenstemming met de privacywet van 8 december 1992 en de verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer daarvan. Luc Goethals is de verantwoordelijke gegevensbescherming van de School voor TGI. Mocht u – ondanks onderstaande toelichting – nog vragen hebben, neem dan contact op via info@schoolvoortgi.be.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Zodra u interesse betoont in onze diensten – bv. via onze nieuwsbrief – of uw gegevens zelf ons verstrekt, worden volgende gegevens opgenomen in een bestand :

 • Familie- en voornaam, geboortedatum en rijksregisternummer van klanten, deelnemers
 • Adresgegevens, woonplaats, bankrekeningnummer
 • Werksoort, functie, naam en ondernemingsnummer van de werkgever
 • E-mailadres, werk en privé, telefoonnummer
 • Persoonlijke gegevens vanuit de opleiding

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij met uitdrukkelijke toestemming van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Indien u meent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, dan horen wij dat graag via info@schoolvoortgi.be.

Waartoe verwerkt de School persoonsgegevens?

De School voor TGI verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzending van onze nieuwsbrief en andere TGI info
 • Behandeling van uw inschrijving in een TGI activiteit van de School of het TGI-netwerk
 • Bekendmaking van volgende opleidingen & activiteiten van de School of het TGI-netwerk
 • Wettelijke formaliteiten, zoals aangifte uitbetaalde vergoedingen, kmo-portefeuille,….
  • Bij uw eerste aanmelding geeft u toestemming aan de School voor TGI om uw gegevens te verwerken overeenkomstig ons beleid, tenzij u dit uitdrukkelijk kenbaar maakt aan info@schoolvoortgi.be .

   Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

   De School voor TGI bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens werden verzameld. Gegevens die betrekking hebben op een zakelijke overeenkomst, worden minstens zeven jaar bewaard – dit is een verplichting van de Belgische boekhoud- en fiscale wetgeving.

   Delen van persoonsgegevens met derden

   Voor de uitbouw van onze dienstverlening werken wij samen met externe partners, zoals:

   • Opleiders die als zelfstandig trainer, ondernemer de opleidingen voor de School verzorgen
   • Locaties waar onze opleidingen plaatsvinden
   • Dienstverleners zoals ons boekhoudkantoor, onze webbouwster, RCI-internationaal

   Met deze partners – die bepaalde gegevens gebruiken in onze opdracht – sluiten wij een overeenkomst waarin wij eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens eisen. De School voor TGI blijft hiervoor verantwoordelijk. Daarbuiten verkopen wij gegevens niet aan derden.

   Waarom gebruiken wij Cookies, of vergelijkbare technieken?

   De School voor TGI gebruikt – voor zover wij dit technisch kunnen – alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy van onze klanten of bezoekers (een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone). De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor het eigen gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bv de gekozen voorkeursinstellingen. Zo kunnen wij onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Desgewenst kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

   Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

   Elke belanghebbende heeft ten allen tijde het recht om de eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kan uw verzoek tot inzage, correctie, of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar info@schoolvoortgi.be . Uit veiligheidsoverwegingen vragen wij u om in dat geval een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

   Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

   Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens ernstig en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u meent dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@schoolvoortgi.be .

   Bron : School voor TGI vzw