Wat heeft TGI u te bieden?

TGI biedt een waardengedreven en systemische kijk op leren en ontwikkelen en vertaalt dit in een samenhangend geheel van richtlijnen en handelingsprincipes. Dit betekent dat TGI rijk en veelzijdig is en dat de toepassingsmogelijkheden niet onder één noemer te vatten zijn. In essentie is TGI zowel een leiderschapsmodel als een concrete methode om te interveniëren in leer- en samenwerkingsprocessen.

TGI als methode om te interveniëren in leer- en samenwerkingsprocessen (voor trainers, docenten, coaches, supervisors, organisatie-adviseurs, ...)

TGI als leiderschapsmodel (voor leidinggevenden uit zowel de profit als de non-profit sector)Als algemeen directeur van een ziekenhuisorganisatie, helpt TGI mij mezelf te leiden als ook in de organisatie te blijven coachen en sturen in een web van vele loyaliteiten en tegenstrijdige perspectieven. Dankzij TGI lukt het me nu nog beter, in goed contact met mezelf en met wie ik wil zijn als leidinggevende, te investeren in gelijkwaardige samenwerkingsrelaties. TGI als leiderschapsmodel in onze ziekenhuisorganisatie, draagt bij tot een levendige en lerende samenwerkingscultuur, waarbij medewerkers zelf (pro)actief de dialoog aangaan en dagdagelijks vanuit eigen leiderschap met moed en lef de zorg voor onze doelgroep opnemen… Als je met respect voor jezelf en anderen, een waardegedreven organisatie te leiden hebt, is TGI volgens mij een absolute meerwaarde ...
Reina Abbink, algemeen directeur, Kinderpsychiatrisch Centrum Genk vzw